ผลิตภัณฑ์

  • ความสามารถในการออกแบบการผลิตสายเคเบิล 01 2019.09 เรามีมากกว่าสองปีของความรู้ในอุตสาหกรรมสายเคเบิลเพื่อให้สายเคเบิลที่เชื่อถือได้ทั่วโลก เรามีสิ่งอํานวยความสะดวกสายเคเบิลที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อผลิตสายเคเบิลที่บ้านโดยไม่ต้องซื้อการประมวลผลบางอย่าง DETAILS

ผลิตภัณฑ์