ผลิตภัณฑ์

ส่วนซาน 1574 ครอบคลุมความต้องการทั่วไปของการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าช่วงของ uh-300-v-1000-v เดียวและหลายแกนหลักและสายเคเบิลที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่น มันเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ส่วนนี้ของ


ซาน 1574 ครอบคลุมความต้องการทั่วไปสำหรับสายหลักต่อไปนี้สายยืดหยุ่นและสายเคเบิลพีวีซีฉนวนกันความร้อน


เดียวแกนหลักสายนุ่ม 300-300-V 300-500 V V และ 450-750-750-V และ 6000-V และสายยืดหยุ่น การ h03v-f h03vvv2-f h05v-f 、 h0vvvvvv2-f 、

-3 、สายเคเบิลไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นและ 450-h750 、 h750-v-v-v-v-v-v-v750-h75 สายเคเบิลและสายเคเบิลไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น


ผลิตภัณฑ์