ผลิตภัณฑ์

มีสองประเภทหลักของสายเคเบิลเปลือยเช่นสายเคเบิลทองแดงเปลือยนุ่มดึงเปลือยและสายเคเบิลทองแดงเปลือยอย่างหนัก

นุ่มเปลือยทองแดงสายเคเบิลมีตัวนำขนาดกะทัดรัดอบมักจะใช้เป็นสายดิน สายเคเบิลทองแดงเปลือยนุ่มเชื่อมต่อกับโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีการนำไฟฟ้าสูง ยากดึงลวดทองแดงเปลือยส่วนใหญ่จะใช้ในระบบการส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายค่าใช้จ่ายฉนวนกันความร้อน

ผลิตภัณฑ์

เทคนิคและการสนับสนุนการขาย