ผลิตภัณฑ์

สายเคเบิลค่าใช้จ่ายมักจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสายเคเบิลและตัวนำสามารถเป็นทองแดงและอลูมิเนียม jnucnable สามารถจัดหาสายค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันรวมทั้งทองแดงหรืออลูมิเนียมค่าใช้จ่ายฉนวนกันความร้อนสายเคเบิลแกนทองแดงแบนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสายเคเบิลและ ABC มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบส่งไฟฟ้าและรถไฟลง เราสามารถผลิตสายเคเบิลตามมาตรฐาน IEC

ผลิตภัณฑ์

เทคนิคและการสนับสนุนการขาย