ผลิตภัณฑ์

s-505525-3-41 เหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีคุณสมบัติการป้องกันอัคคีภัยพิเศษฉนวนกันความร้อนด้วยสารประกอบเฮไลด์ฟรีไม่มีปลอกเดี่ยวสายหลักที่มีการปล่อยควันต่ำหรือก๊าซที่กัดกร่อนต่ำ การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิล


เป็น u0 u 450-750v และสายเคเบิลที่ใช้ในการแก้ไขสายเคเบิล อุณหภูมิสูงสุดของคอนดักเตอร์สำหรับแต่ละสายในมาตรฐานนี้คือ สายเคเบิลไฟฟ้าสายเคเบิลและสายเคเบิลไฟฟ้าสำหรับการเดินสายไฟภายในสายเคเบิลไฟฟ้าภายในผลิตภัณฑ์