ผลิตภัณฑ์

ความสำคัญของรูปแบบและความผิดปกติที่พบบ่อยของสายเคเบิลควบคุม

ในความเป็นจริงเรามักจะใช้สายเคเบิลควบคุมในชีวิตของเราและสายเคเบิลควบคุมยังใช้ในวงจรควบคุมหลาย ดังนั้นสายเคเบิลควบคุมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แล้วสายเคเบิลควบคุมคืออะไร ในความเป็นจริงสายเคเบิลควบคุมคือการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากจุดจำหน่ายในระบบไฟฟ้ากำลังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและอุปกรณ์ โดยทั่วไปใช้กับอุตสาหกรรมและเหมืองแร่บริษัทภาคขนส่งพลังงานและพื้นที่อื่นๆ หน้า


ความผิดที่พบบ่อยที่สุดของสายเคเบิลควบคุมสาย


รวมถึงความเสียหายเชิงกลความเสียหายฉนวนกันความร้อนฉนวนกันความร้อนความชื้นการเสื่อมสภาพของฉนวนกันความร้อนแรงดันเกินและความร้อนของสายเคเบิล เมื่อสายเคเบิลควบคุมมีปัญหาตัดอำนาจของสายเคเบิลควบคุมทันทีแล้วหาจุดผิดวิเคราะห์และตรวจสอบความผิดใน u007 สายควบคุม และซ่อมแซมเพื่อป้องกันความไม่สะดวกอื่นๆ 2 ไม่ สายควบคุมรุ่น


สายเคเบิลควบคุมรุ่นที่มีความหมายแตกต่างกัน ส่วนแรกของสายเคเบิลควบคุมชุดรหัส k-control ส่วนที่สองคือวัสดุของสายเคเบิลควบคุมวีพีวีซีฉนวนกันความร้อน YJ เชื่อมโยงโพลีไวนิลีนหรือการเชื่อมโยงข้ามโพลีโอเลฟิน คุณสมบัติของสายเคเบิลควบคุมได้แก่ P ถักป้องกัน p2 ทองแดงป้องกัน P3 อลูมิเนียมพลาสติกคอมโพสิตฟิล์มป้องกัน r-soft โครงสร้าง 2-double เหล็กหุ้มเกราะเหล็ก 3-wire-2 เปลือกป้องกันด้านนอกของพีวีซี 3-3-number-2.3 ส่วนที่สองของพลาสติกหรือ polyolefin ส่วนที่สี่คือการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลควบคุมการจัดอันดับคงที่โดยทั่วไปส่วนที่ห้าคือสายเคเบิลควบคุมสเปค จำนวนแกนและพื้นที่ของสายเคเบิลควบคุมคุณสมบัติของสายเคเบิลควบคุมแสดงถึงจำนวนแกนตัดขวางพื้นที่ของแต่ละแกนของสายเคเบิลควบคุม


ผลิตภัณฑ์