ผลิตภัณฑ์

bs6004 สายไฟเป็นฉนวนพีวีซีและสายเคเบิลป้องกันพีวีซีสำหรับไฟฟ้าและแสงสว่าง ความต้องการและวิธีการทดสอบสำหรับโครงสร้างและคุณสมบัติของ bs6004 สายเคเบิลที่มีการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 300-500 V ฉนวนพีวีซีและ


B สำหรับไฟฟ้าและแสงสว่าง สายเคเบิล b6004 6242y คือการขาย คลิกที่ผลิตภัณฑ์ด้านล่าง


ผลิตภัณฑ์