ผลิตภัณฑ์

มาตรฐานนี้กำหนดโครงสร้างขนาดและการทดสอบของฉนวนกันความร้อนแกนเดียวและหลายสายหลักที่ใช้วัสดุพอลิเมอร์ภายใต้ 0.6 KV และ U0E07 แรงดันไฟฟ้าทำงานด้านล่าง

ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการติดตั้งพิเศษหรือการใช้สายเคเบิลพอลิเมอร์ฉนวนกันความร้อนหรือแยกต่างหากจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาตรฐานโพลิเมอร์ฉนวนสายเคเบิล หมายเหตุ


.1 หมายเหตุ โปรดดูที่ภาคผนวก a.


.2 คู่มือการจัดซื้อ อ้างอิงถึงเป็นตับ nzs-3008.1 เพื่อช่วยในการเลือกขนาดสายที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานที่ต้องการและการติดตั้ง


ผลิตภัณฑ์