ผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการออกแบบการผลิตสายเคเบิล

เรามีมากกว่าสองปีของความรู้ในอุตสาหกรรมสายเคเบิลเพื่อให้สายเคเบิลที่เชื่อถือได้ทั่วโลก เรามีสิ่งอํานวยความสะดวกสายเคเบิลที่จําเป็นทั้งหมดที่ผลิตสายเคเบิลที่บ้านโดยไม่ต้องเอาท์ซอร์สการประมวลผลบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพ ศูนย์ทดสอบของเราเองได้รับการอนุมัติ CNAS และได้รับการรับรองทางห้องปฏิบัติการเพื่อขจัดความกังวลของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์